ZÁKAZ  NÁVŠTĚV

 od 1. 12. 2021 do odvolání

Vzhledem k zhoršující se epidemiologické situaci v okrese a našem okolí, a probíhající

vakcinaci u klientů, byl vydán zákaz návštěv od 1. 12. 2021. Schváleno Krajskou hygienickou stanicí SK, územní pracoviště Mladá Boleslav.

Návštěvy budou povoleny pouze u klientů v terminálním stádiu.

Žádám Vás o pochopení, věřte mi, že toto je jediná možnost, jak ochránit naše klienty a Vaše příbuzné.

Ne všichni při návštěvě dodržují nařízená pravidla. O změnách budete průběžně informováni.

Vendulka Hálová

Ředitelka

Vydáno dne: 29. 11. 2021

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

k návštěvám v sociálních službách platné od 22. 11. 2021

omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:

 1. a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který odebral zdravotnický personál
 3. c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu
 4. d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní

 Osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem a při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje režimová opatření poskytovatele.

 • Každá návštěva musí být písemně evidována (doklady se budou uchovávat po dobu nezbytně nutnou)
 • Návštěvy budou registrovány u hlavního vchodu
 • ve středu od 13:00 hod- 14:00 hod.

                 v  neděli od 14:00 hod- 14:30 hod.

 • Pokud přijdete na návštěvu po registrační době, je Vaší povinností se registrovat

                ve středu u sociální pracovnice ,

                v neděli u ošetřujícího personálu 1. patro sesterna.

 • Důrazně Vás žádám o dodržování návštěvní doby
 • Každá návštěva je povinna prokázat svojí bezinfekčnost

Návštěvní doba:

Středa    13.00 hod   -    14.30 hod

Neděle   14.00 hod   -    15.30 hod

Nadále platí, že návštěvy v budově použijí respirátor (FFP2, KN95),

 PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY MUSÍ MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA I NOS

Vyvěšeno 22. 11. 2021

V. Hálová, ředitelka

Oznámení o nových pravidlech pro návštěvy v našem Domově od 25. října 2021

Na základě jednání s HS a vzhledem na Mimořádné opatření  MZČR č. 915- 917-ze dne 20. 10. 2021 platí tato pravidla pro návštěvy našich klientů v Domově Dolní Cetno.

 • Každá návštěva musí být písemně evidována (doklady se budou uchovávat po dobu nezbytně nutnou)
 • Návštěvy budou registrovány u hlavního vchodu
 • ve středu od 13:00 hod- 14:00 hod.

                 v  neděli od 14:00 hod- 14:30 hod.

 • Pokud přijdete na návštěvu po registrační době, je Vaší povinností se registrovat

                ve středu u sociální pracovnice ,

                v neděli u ošetřujícího personálu 1. patro sesterna.

 • Důrazně Vás žádám o dodržování návštěvní doby
 • Každá návštěva je povinna prokázat svojí bezinfekčnost
 • Certifikát o ukončeném očkování nebo
 • potvrzení o prodělaném onemocnění COVID v době do 180 dnů nebo
 • potvrzení o testování -      POC  ne starším 72 hodin (od 1. 11. 2021)

                                                          antigenní test ne starší 24 hodin (od 1. 11. 2021)

      Testování návštěv neprovádíme

Návštěvní doba:

Středa    13.00 hod   -    14.30 hod

Neděle   14.00 hod   -    15.30 hod

Nadále platí, že návštěvy v budově použijí respirátor (FFP2, KN95),

 PO CELOU DOBU NÁVŠTĚVY MUSÍ MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA I NOS

Vyvěšeno 21. 10. 2021

V. Hálová, ředitelka

 

Pravidla pro návštěvy v Domově Dolní Cetno

S ohledem na Mimořádná opatření MZdr ČR  platí tato pravidla pro návštěvy našich klientů v Domově Dolní Cetno.

 

 • Každá návštěva musí být písemně evidována (doklady se budou uchovávat po dobu nezbytně nutnou)

Před návštěvou klienta se návštěva osobně ohlásí u sociální pracovnice, nebo jiné pověřené osoby v budově. (v její nepřítomnosti bude na dveřích kanceláře uveden odkaz)

 

 

 • Každá návštěva je povinna prokázat svojí bezinfekčnost, k tomu slouží:
 • Certifikát o ukončeném očkování (14 dní od 2. dávky nebo jednorázové vakcíny)
 • potvrzení o prodělaném onemocnění COVID v době do 180 dnů nebo
 • potvrzení o negativním testování :
 • test PCR ne starším 7 dnů
 • antigenní test ne starší 72 hod

 

Testování návštěv neprovádíme!!!

 

Návštěvy jsou možné v době:

Po – Pá    10.00 hod   -    14.30 hod

So – Ne    14.00 hod   -    15.00 hod

Jiný termín návštěvy lze uskutečnit pouze po předchozí telefonické domluvě.

 

Aktuálně platná nařízení nezakazují návštěvy a pobyt klientů v rodinném prostředí.

Klient po návratu z rodinného prostředí nemusí být izolován.

 

Tato pravidla platí pro všechny návštěvy od 1.8. 2021

 Nadále platí, že návštěvy v budově použijí respirátor (FFP2, KN95)

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo podmínky návštěv v pobytových sociálních službách vydáním nového mimořádného opatření MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN s účinností od 8. června. MO rozšiřuje podmínky pro uskutečnění návštěv o možnosti:

    Osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem.

    Osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením.

    Osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

    V případě PCR testů se prodlužuje jejich platnost pro účely návštěvy na 7 dní, v případě POC antigenních testů pak na 72 hodin.

Oznámení o nových pravidlech pro návštěvy v našem Domově

Na základě jednání s HS a vzhledem na Mimořádné opatření  MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN platí tato pravidla pro návštěvy našich klientů v Domově Dolní Cetno.

 • Každá návštěva musí být písemně evidována (doklady se budou uchovávat po dobu nezbytně nutnou)

Před návštěvou klienta se návštěva osobně ohlásí u sociální pracovnice, nebo jiné pověřené osoby v budově. ( v její nepřítomnosti bude na dveřích kanceláře uveden odkaz)

 

 • Každá návštěva je povinna prokázat svojí bezinfekčnost
 • Certifikát o ukončeném očkování nebo
 • doložení prvního očkování staršího 22 dnů nebo
 • potvrzení o prodělaném onemocnění COVID v době do 180 dnů nebo
 • potvrzení o testování -      RT – PCR ne starším 48 hodin
 • POC test ne starší 48 hodin.

      Testování návštěv neprovádíme

Návštěvy jsou možné v době:

Po – Pá    10.00 hod   -    14.30 hod

So – Ne    14.00 hod   -    15.00 hod

 

Aktuálně platná nařízení nezakazují návštěvy a pobyt klientů v rodinném prostředí.

Klient po návratu z rodinného prostředí nemusí být izolován.

 

Tato pravidla platí pro všechny návštěvy od 7. 6. 2021

 

Nadále platí, že návštěvy v budově použijí respirátor (FFP2, KN95)

Vendulka Hálová, ředitelka

Pozor změna návštěv od 17. 5. 2021

MZDR 14597/2021-2/MIN/KAN

·  Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo dne 11. 5. 2021, s účinností od 17. 5. 2021 mimořádné opatření o návštěvách uživatelů sociálních služeb, čímž navazuje a ruší předchozí opatření z 6. dubna 2021. Opatření se mění v části týkající se zdravotních služeb, pro sociální služby zůstává vše stejné. Návštěvy v zařízení domovů pro seniory, jsou přípustné za podmínky, že návštěva se před zahájením podrobí antigennímu testu. Výjimka platí pro osoby, které test absolvovali ne déle než 48 hodin před absolvováním návštěvy, mají certifikát o očkování nebo mají potvrzení o absolvování nemoci covid-19 v posledních 90 dnech.

Stále platí, že: se musí používat ochranné prostředky dýchacích cest                    po celou dobu návštěvy.

Antigenní test před zahájením návštěvy zařízení se z provozních důvodů neprovádí.

V. Hálová, ředitelka

 

Informace pro rodiny našich klientů ze dne  6. 4. 2021

návštěvy klientů v našem zařízení je nutné si předem telefonicky domluvit v pracovní dny na tel. č. 326356216.

Informace pro návštěvy

  • Po celou dobu návštěvy musíte mít respirátor třídy FFP2
  • (chráníte sebe, uvědomte si, že v celém Domově proběhla virová nákaza)
  • Doporučená doba návštěvy maximálně 20 minut
  • Zákaz návštěv dětí do 15 let
  • Doporučuji omezit počet návštěvníků u jednoho klienta na 2 osoby (vystřídejte se)
  • Návštěvní hodiny: pondělí – neděle od 13:00 hod. – 15:45 hod.
  • Drobné nákupy klientům jsou povoleny
  • Nepobíhejte po Domově mimo vyznačené trasy, používejte výtah
 • Na stěně u hlavního vchodu máte na nástěnce určenou trasu návštěvy
 • Děkuji za dodržování pravidel                                                Vendulka Hálová

Informace pro rodiny našich klientů ze dne 15. 1. 2021

Bohužel máme covid pozitivní klienty, informace o pozitivních klientech a jejich zdravotním stavu hlásíme průběžně rodinným příslušníkům.

Očkování klientů proběhne hromadně v Domově Dolní Cetno, vše zařídíme, nemusíte je nikde registrovat.

Vendulka Hálová

Zákaz návštěv

z důvodu onemocnění zaměstnanců virem covid_19, byl na doporučení KHS vydán zákaz návštěv od 28 .12. 2020, zákaz platí i na donášení drobných nákupů pro klienty.

PS: klienty máme zatím v pořádku

Vendulka Hálová

Pozor změna:

usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, byla zrušeno ode dne 22. prosince od 00:00 hodin.

V platnost vstupuje usnesení vlády ČR ze dne 21. prosince 2020. Celé znění najdete ve složce soubory ke stažení pod názvem: UV_omezení návštěv_21_12_2020

oznámeno dne 22. 12. 2020

Zaměstnanci a klienti Domova Dolní Cetno, přejí všem lidem dobré vůle krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce.

Děkujeme Všem za podporu, kterou jste nám v této těžké době vyjádřili. Moc si toho vážíme a je to pro nás takové teplé pohlazení na duši za naši ne vždy lehkou práci.

Jak všichni víte, zatím jsme ochránili všechny klienty před koronavirem. Tak mám držte palce a my slibujeme, že uděláme všechno možný i nemožný, abychom je chránili i nadále, i když víme, že proti-epidemiologická pravidla máme nastavené hodně přísně, a ne vždy jsou od Vás brány pozitivně. Zatím se nám to vyplatilo.

Děkujeme za pochopení

zaměstnanci  Domova Dolní Cetno a Vendulka Hálová

Změna krizového opatření

,,Vycházky uživatel"

podrobnosti jsou ve složce soubory ke stažení pod názvem: zákaz návštěv_1325 a Doporučený postup č_18_zrušení zákazu

Všechny vycházky našich klientů musí být hlášeny předem, uporozňuji na omezenou kapacitu izolačních prostor

V. Hálová, dne 21. 12. 2020

Na základě vývoje epidemické situace v okolí Domova a doporučení KHS, nebudou probíhat o vánočních svátcích návštěvy našich klientů v rodinách.

Návštěvy rodinných příslušníků a přátel našich klientů budou probíhat ve zvýšené míře rezervačním systémem. Objednat se lze u sociální pracovnice na tel. č. 326 35 62 16.

v Dolním Cetně 15. 12. 2020

Vendulka Hálová

Aktualizace informací k fyzickým návštěvám klientů:

Informace k fyzickým návštěvám klientů  v Domově Dolní Cetno

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 o přijetí krizového opatření. Vláda s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod do 12. prosince 2020 do 23:59 hod. a po konzultaci s KHS v Mladé Boleslavi

 Naše specifika pro uskutečnění návštěvy na pokoji klienta:

 -   Osoby, které doloží (doklad) negativní POC anebo PCR test ne starší než 48 hodin, mohou vykonat návštěvu za předpokladu použití respirátoru FFP2 a za dodržení režimových podmínek v MO MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN. (viz soubory ke stažení)

   -  Výjimka platí také pro osoby, které doloží doklad (originál, nebo úředně ověřenou kopii) , že prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech.

   -  Poskytovatel sociálních služeb nemá povinnost dělat tyto testy.

 • Zajistit si rezervaci návštěvy na tel. č. 326356216 (pondělí až pátek)

             o víkendu návštěvy z technických důvodů probíhat nebudou

 • Doba návštěvy bude omezena maximálně na 20 min
 • Počet osob u jednoho klienta maximálně 2 osoby
 • vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci, nebudou návštěvy běžně probíhat na pokojích klientů, ale v  návštěvní místnosti Domova Dolní Cetno

 seznam odběrových míst:

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

 tř. Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav II

objednat se lze na

www.klaudianovanemocnice.cz

nebo telefonicky 606 051 955 (linka je v provozu 7:00 – 15:00 hodin ve všední dny).

Odběrové místo pro veřejnost zdarma:

Dům kultury Mladá Boleslav

objednat se lze přes rezervační kalendář na stánkách Oblastní nemocnice.

Pacienti bez objednání nebudou na místě vyšetřeni!

Vendulka Hálová, Jana Loudová, Zuzana

Aktualizace dna: 17. 12. 2020

V Dolním Cetně, dne 2. 12. 2020

 

Vláda ČR dne 30. 11. schválila s účinností od 5. 12. rozšíření výjimek pro návštěvy klientů domovů pro seniory, a to:

 • ,, Zákaz návštěvy se nevztahuje na třetí osobu v případe, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetřeni nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doložil o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocněni COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodrženi dalších režimových opatřeni poskytovatele.“

 

Dobrý den,

srdečně Vás zdravíme z Dolního Cetna a zasíláme několik důležitých informací.

Nejprve to nejdůležitější – dosud jsou všichni klienti zdraví a nákaze COVID se zatím statečně bráníme.

Obnovení „normálního“ stavu je v nedohlednu a uvědomujeme si, jak naším klientům i Vám, rodinám našich klientů, chybí vzájemné setkávání a osobní kontakt. Abychom dostáli všem hygienickým opatřením a umožnili Vaše vzájemné setkání, nabízíme možnost návštěvy u uzavřených prosklených dveří. Návštěva by měla být časově omezená cca 10-15. min. Setkání bude skutečně probíhat přes uzavřené skleněné dveře za pomoci domácího telefonu. To poskytne možnost rodině i klientům na okamžik sundat roušku a uvidět tak potřebné úsměvy na obou stranách.

Návštěvy mohou současně probíhat na dvou místech našeho Domova. Jednak u dveří v blízkosti hlavního vchodu do budovy a druhá možnost je u dveří postranního vchodu (ze spodního parkoviště).

Tato místa budou zřetelně označena. Aby za těchto podmínek bylo vůbec možné organizovat setkání, musíme připravit objednací systém návštěv – pořadník.

 Návštěvy budou probíhat od 9. 11. 2020,  a to v :

 pondělí od: 09:00 hod - 11:00 hod.

 středa  od: 13:00 hod  - 15:00 hod.

 čtvrtek  od: 09:00hod - 11:00 hod.

Co proto musíte udělat vy? Spojit se se sociální pracovnicí a dohodnout termín, místo a podmínky návštěvy. My pak vaše blízké doprovodíme na smluvené místo v domluvený čas. Prosíme o dodržování smluveného času.

Systém předávání drobností klientům (přes pojízdný vozík u hlavního vchodu do budovy) se nemění.

Přejeme Vám všem pevné zdraví.

kolektiv zaměstnanců Domova Dolní Cetno

  

  ZÁKAZ NÁVŠTĚV

na doporučení

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

vyhlašuji

zákaz návštěv

v Domově Dolní Cetno

od 24. 9. 2020    do odvolání

                                                                  Vendulka Hálová

                                                                       ředitelka

V sekci soubory ke stažení najdete nařízení Krajské hygienické stanice SK č. 6/2020

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

Domov Dolní Cetno - poskytovatel sociálních služeb
Dolní Cetno 28
+420 326 356 216
FAX +420 326 356 213
00874728