Informace pro rodiny našich klientů ze dne  6. 4. 2021

návštěvy klientů v našem zařízení je nutné si předem telefonicky domluvit v pracovní dny na tel. č. 326356216.

Informace pro návštěvy

  • Po celou dobu návštěvy musíte mít respirátor třídy FFP2
  • (chráníte sebe, uvědomte si, že v celém Domově proběhla virová nákaza)
  • Doporučená doba návštěvy maximálně 20 minut
  • Zákaz návštěv dětí do 15 let
  • Doporučuji omezit počet návštěvníků u jednoho klienta na 2 osoby (vystřídejte se)
  • Návštěvní hodiny: pondělí – neděle od 13:00 hod. – 15:45 hod.
  • Drobné nákupy klientům jsou povoleny
  • Nepobíhejte po Domově mimo vyznačené trasy, používejte výtah
 • Na stěně u hlavního vchodu máte na nástěnce určenou trasu návštěvy
 • Děkuji za dodržování pravidel                                                Vendulka Hálová

Informace pro rodiny našich klientů ze dne 15. 1. 2021

Bohužel máme covid pozitivní klienty, informace o pozitivních klientech a jejich zdravotním stavu hlásíme průběžně rodinným příslušníkům.

Očkování klientů proběhne hromadně v Domově Dolní Cetno, vše zařídíme, nemusíte je nikde registrovat.

Vendulka Hálová

Zákaz návštěv

z důvodu onemocnění zaměstnanců virem covid_19, byl na doporučení KHS vydán zákaz návštěv od 28 .12. 2020, zákaz platí i na donášení drobných nákupů pro klienty.

PS: klienty máme zatím v pořádku

Vendulka Hálová

Pozor změna:

usnesení vlády ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, byla zrušeno ode dne 22. prosince od 00:00 hodin.

V platnost vstupuje usnesení vlády ČR ze dne 21. prosince 2020. Celé znění najdete ve složce soubory ke stažení pod názvem: UV_omezení návštěv_21_12_2020

oznámeno dne 22. 12. 2020

Zaměstnanci a klienti Domova Dolní Cetno, přejí všem lidem dobré vůle krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví v novém roce.

Děkujeme Všem za podporu, kterou jste nám v této těžké době vyjádřili. Moc si toho vážíme a je to pro nás takové teplé pohlazení na duši za naši ne vždy lehkou práci.

Jak všichni víte, zatím jsme ochránili všechny klienty před koronavirem. Tak mám držte palce a my slibujeme, že uděláme všechno možný i nemožný, abychom je chránili i nadále, i když víme, že proti-epidemiologická pravidla máme nastavené hodně přísně, a ne vždy jsou od Vás brány pozitivně. Zatím se nám to vyplatilo.

Děkujeme za pochopení

zaměstnanci  Domova Dolní Cetno a Vendulka Hálová

Změna krizového opatření

,,Vycházky uživatel"

podrobnosti jsou ve složce soubory ke stažení pod názvem: zákaz návštěv_1325 a Doporučený postup č_18_zrušení zákazu

Všechny vycházky našich klientů musí být hlášeny předem, uporozňuji na omezenou kapacitu izolačních prostor

V. Hálová, dne 21. 12. 2020

Na základě vývoje epidemické situace v okolí Domova a doporučení KHS, nebudou probíhat o vánočních svátcích návštěvy našich klientů v rodinách.

Návštěvy rodinných příslušníků a přátel našich klientů budou probíhat ve zvýšené míře rezervačním systémem. Objednat se lze u sociální pracovnice na tel. č. 326 35 62 16.

v Dolním Cetně 15. 12. 2020

Vendulka Hálová

Aktualizace informací k fyzickým návštěvám klientů:

Informace k fyzickým návštěvám klientů  v Domově Dolní Cetno

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 č. 1264 o přijetí krizového opatření. Vláda s účinností ode dne 5. prosince 2020 od 00:00 hod do 12. prosince 2020 do 23:59 hod. a po konzultaci s KHS v Mladé Boleslavi

 Naše specifika pro uskutečnění návštěvy na pokoji klienta:

 -   Osoby, které doloží (doklad) negativní POC anebo PCR test ne starší než 48 hodin, mohou vykonat návštěvu za předpokladu použití respirátoru FFP2 a za dodržení režimových podmínek v MO MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN. (viz soubory ke stažení)

   -  Výjimka platí také pro osoby, které doloží doklad (originál, nebo úředně ověřenou kopii) , že prodělaly onemocnění COVID-19 v posledních 90 dnech.

   -  Poskytovatel sociálních služeb nemá povinnost dělat tyto testy.

 • Zajistit si rezervaci návštěvy na tel. č. 326356216 (pondělí až pátek)

             o víkendu návštěvy z technických důvodů probíhat nebudou

 • Doba návštěvy bude omezena maximálně na 20 min
 • Počet osob u jednoho klienta maximálně 2 osoby
 • vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci, nebudou návštěvy běžně probíhat na pokojích klientů, ale v  návštěvní místnosti Domova Dolní Cetno

 seznam odběrových míst:

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje

 tř. Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav II

objednat se lze na

www.klaudianovanemocnice.cz

nebo telefonicky 606 051 955 (linka je v provozu 7:00 – 15:00 hodin ve všední dny).

Odběrové místo pro veřejnost zdarma:

Dům kultury Mladá Boleslav

objednat se lze přes rezervační kalendář na stánkách Oblastní nemocnice.

Pacienti bez objednání nebudou na místě vyšetřeni!

Vendulka Hálová, Jana Loudová, Zuzana

Aktualizace dna: 17. 12. 2020

V Dolním Cetně, dne 2. 12. 2020

 

Vláda ČR dne 30. 11. schválila s účinností od 5. 12. rozšíření výjimek pro návštěvy klientů domovů pro seniory, a to:

 • ,, Zákaz návštěvy se nevztahuje na třetí osobu v případe, že se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem, přičemž tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetřeni nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doložil o tom doklad, a osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocněni COVID-19 a doloží o tom doklad; osoba splňující tento požadavek může vykonat návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, a při dodrženi dalších režimových opatřeni poskytovatele.“

 

Dobrý den,

srdečně Vás zdravíme z Dolního Cetna a zasíláme několik důležitých informací.

Nejprve to nejdůležitější – dosud jsou všichni klienti zdraví a nákaze COVID se zatím statečně bráníme.

Obnovení „normálního“ stavu je v nedohlednu a uvědomujeme si, jak naším klientům i Vám, rodinám našich klientů, chybí vzájemné setkávání a osobní kontakt. Abychom dostáli všem hygienickým opatřením a umožnili Vaše vzájemné setkání, nabízíme možnost návštěvy u uzavřených prosklených dveří. Návštěva by měla být časově omezená cca 10-15. min. Setkání bude skutečně probíhat přes uzavřené skleněné dveře za pomoci domácího telefonu. To poskytne možnost rodině i klientům na okamžik sundat roušku a uvidět tak potřebné úsměvy na obou stranách.

Návštěvy mohou současně probíhat na dvou místech našeho Domova. Jednak u dveří v blízkosti hlavního vchodu do budovy a druhá možnost je u dveří postranního vchodu (ze spodního parkoviště).

Tato místa budou zřetelně označena. Aby za těchto podmínek bylo vůbec možné organizovat setkání, musíme připravit objednací systém návštěv – pořadník.

 Návštěvy budou probíhat od 9. 11. 2020,  a to v :

 pondělí od: 09:00 hod - 11:00 hod.

 středa  od: 13:00 hod  - 15:00 hod.

 čtvrtek  od: 09:00hod - 11:00 hod.

Co proto musíte udělat vy? Spojit se se sociální pracovnicí a dohodnout termín, místo a podmínky návštěvy. My pak vaše blízké doprovodíme na smluvené místo v domluvený čas. Prosíme o dodržování smluveného času.

Systém předávání drobností klientům (přes pojízdný vozík u hlavního vchodu do budovy) se nemění.

Přejeme Vám všem pevné zdraví.

kolektiv zaměstnanců Domova Dolní Cetno

  

  ZÁKAZ NÁVŠTĚV

na doporučení

Krajské hygienické stanice Středočeského kraje

vyhlašuji

zákaz návštěv

v Domově Dolní Cetno

od 24. 9. 2020    do odvolání

                                                                  Vendulka Hálová

                                                                       ředitelka

V sekci soubory ke stažení najdete nařízení Krajské hygienické stanice SK č. 6/2020

Přidat komentář

Zvýrazněné položky jsou povinné.


Kontakt

Domov Dolní Cetno - poskytovatel sociálních služeb
Dolní Cetno 28
+420 326 356 216
FAX +420 326 356 213
00874728