ZŘIZOVATELEM TOHOTO ZAŘÍZENÍ JE STŘEDOČESKÝ KRAJ

partner spolufinancování

O nás

Domov se nachází v obci Dolní Cetno cca 15 km od Mladé Boleslavi. Je umístěn v klidném prostředí. Objekt byl přestavěn z obecní školy. Po rozsáhlé rekonstrukci a modernizaci budovy vznikl moderní ústav sociální péče pro 48 uživatelů, který byl otevřen 1. prosince 1998.

Posláním Domova je umožnit klidný, bezpečný a spokojený život ve stáří.

Naším cílem je zachovat život uživatelů důstojný a kvalitní, podporovat uživatele v soběstačnosti a oddálit jejich závislost na službách.

Domov Dolní Cetno je určen pro občany, kteří dovršili 60 let věku a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují psychickou a fyzickou pomoc, kterou jim nemůže poskytnout rodina, ani jiný druh sociální služby.

Principy:

  • Zachování lidských práv
  • Etický přístup k uživatelům
  • Zachování důstojnosti uživatelů
  • Respektování vlastní vůle
  • Vnímání individuality uživatelů

  

Partneři spolufinancování :Kontakt

Domov Dolní Cetno - poskytovatel sociálních služeb
Dolní Cetno 28
+420 326 356 216
FAX +420 326 356 213
00874728